home » Zon in Friesland » Missie en Visie


Missie en Visie

Missie
Energiegebruikers, zowel zakelijke gebruikers als particulieren, een grotere onafhankelijkheid bieden door ze (deels) autonoom te maken van energieleveranciers d.m.v. zelfvoorzienende energiesystemen als zonnepanelen en zonneboilers. Van der Weerd Duurzaam wil een bijdrage leveren aan een schonere leefomgeving.

Visie
De stijgende energieconsumptie en de daarmee samenhangende energieprijzen zien wij als een strop voor de consument. Wij zien de oplossing in eco-energievoorziening i.p.v. vervuilende en gevaarlijke kerncentrales. Onze visie is een wereld die verstandig omgaat met energie, energie die letterlijk op je dak valt. Een wereld waarin economie en ecologie samengaan en waarin consument tevens producent van energie is.