home » Subsidies » Subsidies Zakelijk


Subsidies voor de zakelijke markt

 Voor het leaflet 'Leaflet VervangingAsbestdaken 2012' klik hier.

 

 

Asbest en zon 2013

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Het vervangen van asbestdaken is fiscaal voordelig via de MIA en Vamil. Het plaatsen van zonnepanelen is fiscaal voordelig via de Energieinvesteringsaftrek (EIA). Ondernemers die asbestdaken vervangen en op het nieuwe dak bovendien zonnepanelen plaatsen, kunnen sinds 1 juli 2012 bovendien rekenen van Vamil voor de aanschaf van de zonnepanelen.

In onderstaande tabel is samengevat welke voordelen EIA, MIA en Vamil bieden en welke kosten in aanmerking komen (gebaseerd op de eisen volgens de Milieulijst 2013; zie de codes A 9309 en C 9308 op deze lijst).

  EIA MIA Vamil
Volledige naam Energie-investeringsaftrek Milieu-investeringsaftrek Vrije Afschrijving Milieu-investeringen
Fiscaal voordeel 41,5% van de investerings- kosten (extra) afschrijven van de fiscale winst 27% van de investerings- kosten (extra) afschrijven van de fiscale winst 75% van de investerings- kosten op een willekeurig moment afschrijven
Asbest
Wat komt in aanmerking   het verwijderen van asbesthoudende daken, gevels en dakgoten en het aanschaffen en monteren van nieuwe dakplaten, dakgoten en gevels
Wat komt niet in aanmerking   de kosten voor het afvoeren en storten van de asbesthoudende dakplaten komen niet in aanmerking; daarnaast komt asbestsanering in woningen niet in aanmerking
Maximumbedrag wat in aanmerking komt   € 40 per m2 dakplaat, € 40 per strekkende meter dakgoot en € 20 per vierkante meter netto gevelplaat
Zonnepanelen
Wat komt in aanmerking Zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van ten minste 90 Watt   de aanschaf en montage van zonne panelen op een locatie waar tegelijk asbesthoudende daken worden vervangen
Wat komt niet in aanmerking     de aanschaf en montage van zonnepanelen indien asbestsanering al in een eerder stadium heeft plaatsgevonden
Maximumbedrag wat in aanmerking komt geen   geen