home » Zonne-energie » Zonnepanelen (PV) » Hoeveel levert het op?


Hoeveel levert het op?

De hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door zonnepanelen is afhankelijk van het vermogen, gemeten in Wattpiek (Wp). De gangbare systemen bestaan uit panelen van 235 Wp. Op jaarbasis leveren deze ongeveer 211 kWh aan elektriciteit op.

Jaarlijkse opbrengst zonnepanelen
Met zonnepanelen wordt u zelf stroomproducent. U hoeft dus (grotendeels) geen elektriciteit af te nemen van uw leverancier, waardoor u flink bespaart op uw energierekening.

Systeem op maat
Afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die u wenst op te wekken met een zonnepaneelsysteem is een systeem op maat mogelijk. Vraag ons om een vrijblijvend adviesgesprek. 

Energiebesparing
Uw opbrengst uit een zonnepaneelinstallatie bestaat uit de besparing op uw energierekening (vermeden inkoop van elektriciteit): tarief 2012 euro 0,225 per kWh (inclusief BTW en energiebelasting)

Rekenvoorbeeld
De familie Zonnestroom heeft jaarlijks een energieverbruik van 3.500 kWh, tegen een tarief van € 0,225 (gemiddeld tarief 2012 incl. energiebelasting en BTW). Om grotendeels in de eigen behoefte te kunnen voorzien, plaatsen ze een installatie bestaande uit  15 panelen van 235 Wp (totaalvermogen 3.525 Wp), waarmee jaarlijks circa 3.000 kWh wordt geproduceerd. Deze elektriciteit hoeven ze dus niet meer af te nemen van het net, waarmee ze dus 3.173 x € 0,225 = € 714,- besparen.